Dịch vụ Email tên miền chuyên nghiệp

Dùng thử 30 ngày

CÁ NHÂN


 
360,000VND
年繳

Từ 1 đến dưới 10 người dùng
Không giới hạn dung lượng email
Không giới hạn dung lượng 90 dịch vụ
Chấp nhận bất kì tên miền nào
Email & Tin nhắn hỗ trợ 24/7/365


DOANH NGHIỆP NHỎ


 
300,000VND
年繳

Từ 10 đến dưới 50 người dùng
Không giới hạn dung lượng email
Không giới hạn dung lượng 90 dịch vụ
Chấp nhận bất kì tên miền nào
Email & Tin nhắn hỗ trợ 24/7/365
Bảng điều khiển (Control Panel) tiện lợi


DOANH NGHIỆP LỚN


 
240,000VND
年繳

Trên 500 người dùng
Không giới hạn dung lượng email
Không giới hạn dung lượng 90 dịch vụ
Chấp nhận bất kì tên miền nào
Email & Tin nhắn hỗ trợ 24/7/365
Bảng điều khiển (Control Panel) tiện lợi
Có thể chạy 10 tên miền song song