Dịch vụ Email tên miền chuyên nghiệp

Dùng thử 30 ngày

CÁ NHÂN


 
360,000VND
1 năm

Từ 1 đến dưới 10 người dùng
Không giới hạn dung lượng email
Không giới hạn dung lượng 90 dịch vụ
Chấp nhận bất kì tên miền nào
Email & Tin nhắn hỗ trợ 24/7/365


DOANH NGHIỆP NHỎ


 
300,000VND
1 năm

Từ 10 đến dưới 50 người dùng
Không giới hạn dung lượng email
Không giới hạn dung lượng 90 dịch vụ
Chấp nhận bất kì tên miền nào
Email & Tin nhắn hỗ trợ 24/7/365
Bảng điều khiển (Control Panel) tiện lợi


DOANH NGHIỆP LỚN


 
240,000VND
1 năm

Trên 500 người dùng
Không giới hạn dung lượng email
Không giới hạn dung lượng 90 dịch vụ
Chấp nhận bất kì tên miền nào
Email & Tin nhắn hỗ trợ 24/7/365
Bảng điều khiển (Control Panel) tiện lợi
Có thể chạy 10 tên miền song song