Dịch vụ hosting chất lượng cao

FONIC Personal 1


 
1,140,000VND
1 năm

Băng thông không giới hạn
Hỗ trợ 2 tên miền
95.000 đ/tháng (1 năm)
85.000 đ/tháng (2 năm)
80.000 đ/tháng (3 năm)


3GB Dung lượng lưu trữ

FONIC Personal 2


 
1,440,000VND
1 năm

Băng thông không giới hạn
Hỗ trợ 4 tên miền
120.000 đ/tháng (1 năm)
110.000 đ/tháng (2 năm)
100.000 đ/tháng (3 năm)


5GB Dung lượng lưu trữ

FONIC Business 1


 
3,360,000VND
1 năm

Băng thông không giới hạn
Hỗ trợ 8 tên miền
280.000 đ/tháng (1 năm)
265.000 đ/tháng (2 năm)
250.000 đ/tháng (3 năm)


15Gb Dung lượng lưu trữ

FONIC Business 2


 
5,040,000VND
1 năm

Băng thông không giới hạn
Hỗ trợ 15 tên miền
420.000 đ/tháng (1 năm)
400.000 đ/tháng (2 năm)
380.000 đ/tháng (3 năm)


25Gb Dung lượng lưu trữ